Emigracyjne trendy 2017

Według estymacji Pew Research Center, które na podstawie danych z biura ONZ opracowali eksperci, z Polski wyemigrowało ponad 3,5 mln osób, reprezentujących 8 % populacji. Co siódma osoba przyznaje, że wyemigrowała z Polski choćby na krótki czas. Według danych GUS co najmniej 70% społeczeństwa ma członka rodziny przebywającego za granicą. Czy emigracja dalej jest atrakcyjna? Czego można się spodziewać w …

paris lejdiz

Czy grozi nam wojna?

Europa płynie krwią,a jej strumień jest niczym panta rhei. Jak twierdził Hieraklit z Efezu, nie ma bytu, nic nie jest stałe, wszystko się staje. Dopóki na świecie rządzić będzie chciwość, dopóty nie będzie spokoju. Świat staje się obecnie polem walki. Wszyscy wchodzą dwa i po stokroć do tej samej rzeki. Od tysięcy lat interesy możnych tego świata ścierają się na …