15 dowodów na Twoją „brytyjskość”

Co kraj to obyczaj. Każdy emigrant mógłby zapewne napisać swoje zestawienie faktów i dziwów z kraju, w którym żyje obecnie. Jedni z nas integrują się dość łatwo, korzystając z innych kultur, inni natomiast wciąż pozostają wierni swoim zwyczajom. Jak jest u Was? Oto moje spostrzeżenia. Lista 15 dowodów na to, że asymilujesz się z brytyjską społecznością: Bawi Cię „Little Britain” …