Sytuacja na Ukrainie

Czasami nie trzeba komentować praw, które są oczywiste. Popieramy.