Katy Carr, czyli jak pogodzić Brytyjczyków z Polakami

Ludzie i  media, którzy robią rasistowskie komentarze zazwyczaj cechuje niewiedza, więc automatycznie edukacja i dzielenie się pozytywną informacją równoważą jakiekolwiek negatywne rasistowskie sprzeciwy.” Katy Carr

 

Wobec ostatnich rasistowskich wypowiedzi mediów dotyczących Polski, szukamy sposobu na oswojenie Brytyjczyków z naszym narodem. Czy odpowiedzią mogą być osoby takie jak Ona?

Katy Carr stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych patriotek ostatnich czasów. Stawiają ją za wzór narodowcy, uwielbiają Polacy na całym świecie. Producentka, kompozytorka, wokalistka,  autorka tekstów, ikona stylu vintage, gra na kilku instrumentach i jest pilotką. Występuje wszędzie, od opery narodowej, po folkowe festiwale. W trudnym okresie dojrzewania znalazła sposób na swoje nastoletnie niepokoje- zapisała się do szkoły latania. Dziś śpiewa o czasach wojny, w piękny sposób ucząc świat polskiej historii. Urodziła się jednak w Wielkiej Brytanii, w Polsce mieszkała tylko kilka lat. Czy to prawdziwa miłość do Polski czy tylko sposób na promocję?  Dziś o swojej muzycznej drodze, korzeniach, pomysłach na oswojenie Anglików z Polakami oraz celebrytyźmie- opowiada nam dzisiaj Katy.

Rozmawia: Gosia Szwed

Witaj Katy, gdzie się urodziłaś?/

Hi Katy, where were you born?

W Nottingham- East Midlands, w Anglii.

Nottingham in the East Midlands, England.

Jak wyglądało Twoje dzieciństwo?/

How was you childhood?

Miałam bardzo interesujące dzieciństwo, spędziłam pięć lat mojego życia w Polsce z moją mamą, później już mieszkałam w Wielkiej Brytanii.

I had a very interesting childhood, I spent the first 5 years of my life living with my mother in Poland and then I lived in Great Britain.

Zawsze chciałaś być piosenkarką?/

Have you always thought of becoming a singer?

Zawsze kochałam śpiewanie i wygrałam kilka konkursów muzycznych zanim ukończyłam 12 lat więc wiedziałam, że śpiewanie to jest to, co mogę robić w przyszłości.

I always loved to sing and won several singing competitions before I was 12 years old so I knew that singing was something that I could do 🙂

Pół Polka, pół Angielka, jak godzisz te dwa korzenie, z których pochodzisz?/

Half polish, half English- how to reconcile these roots, culture, heritage, habits in one person?

W końcu udało mi się to dzięki mojej muzyce i poprzez pisanie dwujęzycznego albumu. Mam nadzieję, że mogę się podzielić z ludźmi na całym świecie swoją miłością do obydwu ojczyzn- Polski i Wielkiej Brytanii. Mogę się podzielić swoimi myślami na temat wspaniałych cech poszczególnych narodów.

I have managed to do this finally through my music and by writing a bilingual album. I hope that I can share the love of both my homelands, Great Britain and Poland with people all around the world and share what I think is great about each nationality. 🙂

Kto muzycznie cię zainspirował?/

Who had inspired you musically?

Inspirowałam się wieloma gatunkami muzycznymi, włącznie z improwizowaną muzyką eksperymentalną, Jonhem Cagem, Musique concrete, Diamandą Galas, The Slits, brytyjską sceną folkową: Anne Briggs, Lal Waterson, Nico, Elizą Carthy, także muzyką lat 20’ i 30’, Georgem Formby, Fredem Astairem, oraz polską muzyką góralską.

I have been inspired by many forms of music including free improvisation, experimental music, John Cage, Musique concrète, Diamanda Galás, The Slits, The British Folk scene including artists like Anne Briggs, Lal Waterson, Nico and Eliza Carthy as well as music from the 1920s, 30s, George Formby, Fred Astaire and Polish mountain Gorale music.

Lubiłaś szkołę?/

Did you like your school?

Kiedy byłam nastolatką, buntowałam się, byłam wolnym duchem. Lubiłam się uczyć i miałam głód wiedzy, czytania i wyszukiwania informacji, nowych tematów, ale nie lubiłam szkoły bo to zawsze była bardzo formalna instytucja.

When I was a teenager I was a rebel and a free spirit. I loved to learn and had a hunger for learning like reading and researching new topics but I didn’t like school as it was a very formal institution.

Czy łatwo ci się było dostosować do mundurkowej dyscypliny?/

Was it difficult to wear uniform every day?

Lubiłam mój szkolny mundurek bo nie musiałam się zastanawiać co włożyć każdego dnia, ale na pewno nie był bardzo atrakcyjny i na pewno nie artystyczny więc często kłóciłam się z nauczycielami o swój wygląd. Byłam punkówą!

I liked my school uniform in that I didn’t have to think about what I am going to wear everyday but it wasn’t very attractive and certainly not artistic in anyway so I was always often falling out with the teachers at my school for being messy and not groomed properly. I was a punk!

Katy jesteś patriotką?  Brytyjską także?/

Are you a patriot? Are you British patriot as well?

Patriota to ktoś kto czuje silną więź z własnym krajem a patriotyzm to swoiste uwielbienie ojczyzny. W związku z tym, że jestem zarówno Polką, jak i Angielką- kocham obydwie ojczyzny mojej krwi, jakimi są Wielka Brytania i Polska.

A patriot is someone who feels a strong support for his or her country and patriotism means to have a devotion to one’s homeland. Since I am both British and Polish I have a strong love of both of my blood based homelands which are Great Britain and Poland.

Dlaczego pasjonujesz się czasem wojny?/

Why are you so interested in the war times?

Z doświadczenia wojny możemy się dużo nauczyć. Życzyłabym sobie, żeby wszyscy ludzie na tej planecie byli bezpieczni i żyli swoim życiem, wiedząc że nigdy nie będzie więcej wojen, ale niestety żyjemy w bardzo trudnych czasach. Wiele ludzi żyje w nieludzkich warukach, związanych z wojnami i dla mnie bardzo ważne jest zmierzenie się z tymi tematami w mojej pracy i dzielenie się nimi z publicznością.

We can learn a lot from War. I wish that all people on this planet could be safe and live their lives knowing that there will never be any more Wars but we live in very turbulent times. Many people are living in gross human conditions connected with wars at the moment and so it is important that I face these topics in my work and share them with my audiences.

 

Śpiewałaś też zupełnie inne utwory np „Moscow Child” czy „Space Boy”. Czy ostatnia płyta to nowy pomysł na promocję czy raczej eksplozja twoich korzeni?/

You have made slightly different songs before like „Moscow Child” or „Space boy”. Is the latest album an explosion of your roots or marketing strategy?

Kiedy piszę piosenki- muzyka pochodzi z mojego serca i duszy. Jestem muzykiem, kompozytorem, który podąża za swoją muzą i kreuje muzykę zrodzoną z pasji do tematów, które mnie inspirują. Zdecydowanie nie stosuję strategii marketingowej, kiedy siedzę przy moim pianinie i piszę piosenkę, żeby opowiedzieć Wam prawdę. Nawet nie wiem co to znaczy strategia marketingowa! Moje piosenki nie są produktami jak puszki z fasolką, to moje małe dzieciątka i muszę je pielęgnować, żeby się urodziły i zostały wysłane w wielki świat. Ponadto inspirują mnie buntownicy i ludzie, którzy obalają władzę dla dobra ogółu, stąd moja inspiracja do najnowszego albumu „Paszport”- o polskim ruchu oporu i partyzantach II wojny światowej, którzy byli wielkimi buntownikami i przeciwstawili się okupacji niemieckiej i sowieckiej, żeby walczyć o wolną, niepodległą Polskę, w bardzo trudnych warukach.

When I write songs the music comes from my heart and soul. I am a musician and songwriter who has followed my muse and created the music I make because I am driven with passion for the subjects that I am inspired by. I definitely do not follow a 'marketing strategy' when I sit at my piano and write a song and to tell you the truth I don’t even know what a 'marketing strategy' means! My songs to me are not products like tins of baked beans, to me they are my little babies and I have to nurture them so that I can give birth to them and release them into the big wide world. Besides I am inspired by rebels and those people who overturn authority for the mass good of the people hence why I was inspired to write my recent album 'Paszport' about the Polish resistance movement and Polish Partisans of WWII who were great rebels and defied the occupation of both the German and Soviet occupation in Poland to fight for a free, Independent Poland in very difficult conditions.

Twoja osoba jest przywoływana przez ludzi, którzy stawiają cię za wzór polskiego patriotyzmu, jako opozycja do Marii Peszek np. Czy taka etykietka ci odpowiada?/

You are admired for being Polish patriot, an opposition to Maria Peszek. Do you agree with this label?

Po pierwsze jestem artystką i autorką piosenek.  Piszę piosenki, które chcę pisać. Bardzo mi schlebia, że ludzie uważają mnie za polską patriotkę, ale ja sama nie wybrałam tej etykietki dla swojej muzyki. Jestem po prostu wciąż inspirowana przez Polaków i Polskę. Nie słysazłam  muzyki Marii Peszek, jakoże nie jest znana w Wielkiej Brytanii ale z informacji, przeczytanej w Wikipedii, widzę że podejmuje tematy, które są także dla mnie interesujące i wyśpiewała podobne problemy, które podjęłam w moich poprzednich albumach „Screwing Lies” (2001) i „Passion Play” (2003), które traktowały o zdradzie, przemocy w rodzinie, morderstwach, feminiźmie, prostytucji, psychozach. Zdecydowanie chciałabym posłuchać więcej muzyki Marii, zawsze będę wspierać artystów, którzy podążają za sercem, tworząc dzieła prawdziwe, bliskie ich duszy. Lubię towarzystwo prawdziwych artystów.

I am firstly an artist and songwriter. I write songs that I want to write. I am very honoured that people consider me a Polish patriot but this is a label that I have not chosen for myself or for my music. I am just driven by the fact that I find Poland and Polish people a constant source of inspiration for my creative work. I have not heard of the music of Maria Peszek as she is not known in Great Britain but from what I can read about her on her Wikipedia site she has tackled subjects that are interesting to me and similar to subjects I wrote about in my previous albums including 'Screwing Lies,' (2001) and 'Passion Play,' (2003) which played on themes of Victoriana, Infidelity, Domestic violence, Murder, Feminism, Prostitution and Psychosis. I would definitely like to hear more of Maria’s music and I would always support artists who follow their hearts and create work that is true to their soul. I love the company of true artists.

Nagrałaś cztery albumy. Czy są do siebie podobne?Jak wyglądała twoja muzyczna podróż?

You have recorded 4 albums. Are they similar to each other?

How were you developing as a musician?

Moje albumy to następstwo mojej kreatywnej pracy i życia. Melodie były głównie inspirowane przez brytyjski folk z nowoczesnym, elektronicznym dodatkiem, żeby muzyka brzmiała jak z XXI wieku. Mój pierwszy album „Screwing Lies” był nagrany z orkiestrą sześciu muzyków ludowych, którzy grali na harmonijce i irladzkich gwizdkach. Nagrałam także brytyjskiego perkusistę rockowego z grupy „Senser”. Podczas nagrań do drugiego albumu „Passion Play”, pracowałam z muzykami tj. klawiszowiec Oliver Parfitt z „The Herbaliser”- brytyjski raper i  z kanadyjskim producentem muzycznym- Jeremym Vassem. Stworzyliśmy album inspirowany muzyką elektroniczną z akcentami brytyjskiej muzyki ludowej. „Coquette”- mój trzeci album- był inspirowany przez moją babcię Dorotę i historie brytyjskich weteranów drugiej wojny światowej. Album brzmi bardzo nowocześnie dzięki współpracy z producentem Nickiem Croftem, który inspirował się pracami Sufjana Stevensa i Aphexa. „Paszport”- mój ostatni album- był inspirowany opowieściami zebranymi od polskich weteranów wojennych, w szczególności od Kazimeirza Piechowskiego, który był więziony w obozie Auschwitz za bycie polskim harcerzem i dokonał niesamowitej ucieczki w samochodzie Rudolfa Hoessa. Stąd pomysł na piosenkę „Kommander’s Car”. Pracowałam z producentem Nigelem z Bermondsey, żeby powstały właściwe, najlepsze dźwięki dla mojego albumu. Chciał, żebym uchwyciła esencję muzyki polskich partyzantów, którą grali w lasach, przy jednoczesnym wykorzystaniu muzyki nowoczesnej, XXI wieku.

My albums are a development of my creative work and life. The sounds have been predominantly inspired by British folk music with a contemporary electronic twist making it music with a sound of the 21st century. My first album, 'Screwing Lies' was recorded with an orchestra of 6 musicians and British folk artists who played on concertina, Irish whistles. I also recorded the drummer from British Rock band 'Senser.' On my second album 'Passion Play' i worked with musicians like keyboardist 'Oliver Parfitt' from 'The Herbaliser' which are a British Jazz rap band and Canadian music producer Jeremy Vass and we created an electronically inspired album with a British folk twist. 'Coquette,'  my third album was inspired by my British Grandmother Dorothy and the stories I gathered from British WWII veterans. The sounds are very contemporary as I worked with  British music producer Nick Crofts who is inspired by the work of Sufjan Stevens and Aphex Twin. 'Paszport,' my last album was inspired by the stories I gathered from Polish WWII Veterans in particular that of Kazimierz Piechowski who was imprisoned by the German Nazi’s in Auschwitz concentration camp for being a Polish boy scout and made an incredible escape in Rudolf Hoess’s car and hence I wrote my song 'Kommander’s Car'.

I worked extensively with the British music producer for „Paszport”, Nigel of Bermondsey, to create the right sound for the  album. We wanted keep the essence of the music that the Polish Partisans may have played in the forests during WWII as well as making the sound contemporary and of the 21st Century.

Czym się różni twój ostatni album?/

What is different about your latest album?

Mój ostatni album jest inny. Po pierwsze jest dwujęzyczny, angielsko- polski i dedykowany polskiemu doświadczeniu drugiej wojny światowej, ruchowi oporu i mocno opiera się na inspiracji z jednego okresu historycznego. Chciałam, żeby brzmiał nowocześnie, jak z XXI wieku, ale także realistycznie, tak jakby odtwarzali go partyzanci w lesie.

My last album is different because it is my first bilingual album in both English and in Polish and is dedicated to the Polish WWII experience and resistance movement and heavily leans on inspiration from that particular era. It is probably my strongest 'concept' album so far. I wanted it to sound contemporary and from the 21st Century but also to sound as though it may have been played by Partisans in the forest.

Kazik and the Kommander’s car- najpierw piosenka, później film o harcerzu, który uciekł z Oświęcimia. Dlaczego akurat wybrałaś Kazika na bohatera twoich utworów?/

Kazik and the Kommander’s Car- you have made the song and the movie about a scout running away from Auschwitz death camp. Why did you pick up Kazik Piechowski as a person to write about?

Kazik Piechowski, który dziś ma 93 lata, był uwięziony w Auschwitz za bycie harcerzem, w dniu 20 czerwca 1940 roku. Jego historia reprezentuje jedną ze stu pięćdziesięciu tysięcy historii polskiej inteligencji, wymordowanej przez niemieckich nazistów, podczas drugiej wojny światowej. Uciekło jedynie 144 osób. Ucieczka Kazika 20 czerwca 1942 roku, wraz z trzema innymi osobami, w samochodzie komendanta obozu, była nie tylko bardzo odważna, ale także pokazała bezwględny akt sprzeciwu wobec nazistowskiego reżimu. Niemożliwe stało się możliwe. Byłam oczarowana dramatem ucieczki Kazika i napisałam piosenkę o ostatnich 80 metrach ucieczki, tuż przed ostatnia barierą, bez przepustki, z dokumentami przygotowanymi do ucieczki. Kazik jest przebrany za komendanta obozu i musi zrobić coś radykalnego, żeby straż otworzyła ostatnią barierę, która jest wciąż opuszczona. Kiedy pisałam moją piosenkę, nie wiedziałam, że Kazik żyje, a kiedy to odkryłam, musiałam go poznać. To spotkanie zmieniło moje życie. Nie tylko podzielił się ze mną swoją historią, szczegółowo opowiedział o ucieczce i tym co stało się potem, ale także zaszczepił na nowo miłość do Polski i Polaków. Dał mi klucz do odkrywania polskiej historii i dzielenia się nią z młodym pokoleniem, opowieściami o aktach odwagi i braterstwa, tworzącymi projekt, mogą się inspirować ludzie w każdym wieku.

Kazik Piechowski who is now 93 years old was imprisoned in Auschwitz for being a Polish boy scout on 20th June 1940  and his story represents one of 150000 Polish Intelligentsia who were murdered there by the German Nazis during WWII. Only 144 people escaped from Auschwitz.  Kazik’s escape on June 20th 1942 where a total of 4 people escaped in the camp commandants' car was not only very daring but also was a total act of defiance against the German Nazi regime showing that the impossible became possible.

I was gripped by the drama of Kazik’s escape and wrote my song Kommander’s car about the last 80 metres of the escape when they are just in front of the final barrier and have no passes, documents to escape and Kazik is dressed as the Camp Commander and has to do something radical to get the guard to open the final barrier which is still down.

When I wrote my song I didn’t know Kazik was alive and when I found out that he was I was compelled to meet him. Meeting Kazik changed my life because he not only shared very openly his life history with me and also in great detail about the time after his escape but also he injected me with a renewed love of Poland and Polish people. He gave me the key to explore Polish history and help share incredible stories of bravery and comradeship with a younger generation of people making it a project that all ages could be inspired by.

Jak zainteresowałabyś Anglików naszą kulturą?/

How would you make English people interested in Polish culture?

 

Poprzez dzielenie się moją muzyką, filmem- “Kazik and the Kommander’s Car” (www.kazikfilm.com) i poprzez pracę twórczą, organizację koncertów skupiających się na historiach, które zebrałam od walczących w czasie wojny, szpiegów i ich spadkobierców, zarówno niemieckiej, jak i sowieckiej strony okupacji podczas drugiej wojny światowej.

Though the sharing of my music, film, Kazik and the Kommander’s Car – see www.kazikfilm.com and creative work and the creation of concerts focussing on stories that I have gathered from Polish resistance fighters, spies and survivors of both the German and Soviet occupations during the Polish WWII experience.

Czy myślałaś o zaproponowaniu angielskim szkołom swojej muzycznej lekcji historii o wojnie, obozach, bohaterach wojennych? Warto by było pokazać prawdziwy obraz tego okresu, żeby młodzież nie wierzyła np. Barackowi Obamie, który twierdził, że obozy koncentracyjne były polskie?/

Have you ever thought about special history lessons for schools about the dead camps, heroes, war? I think it is something worth to do so young people don’t believe for example to Barack Obama who said that there were polish dead camps in Poland.

Już pracuję z brytyjskimi szkołami i uruchomiłam warsztaty dla brytyjskich dzieci, żeby podzielić się z nimi tematami, które pojawiły się w naszym filmie o Kaziku, z zakresu polskich doświadczeń wojennych. W lecie 2012 pokazaliśmy film 60,000 brytyjskim harcerzom, w 70 rocznicę ucieczki Kazika z obozu. Także opracowaliśmy serię czterech warsztatów dla 2500 brytyjskich dzieci, mających na celu promowanie polskiej historii w brytyjskich szkołach. Dzieci odpowiedziały nam w różnych formach artystycznych i muzycznych, także literackich. Prace pokażemy na wystawie w 2014 roku, organizowanej w porozumieniu z muzeum Auschwitz- Birkenau.

I work already with British schools and I run workshops for British school children to share the topics raised in our film 'Kazik and the Kommander’s car,' with regards the Polish WWII experience. In the summer of 2012 we shared our film with 60000 British scouts on the 70th Anniversary of Kazik’s escape 20th Jun 2012 and we also took 2500 British school children through a series of 4 workshops designed to promote the understanding of Polish History in British schools. The school children responded in the form of written, artistic and musical responses. We will be sharing these in an exhibition that I am planning for 2014 in conjunction with the Museum of Auschwitz- Birkenau.

Ludowe dźwięki, piosenki partyzanckie to oryginalna inspiracja. Czy łatwo zainteresować publiczność taką muzyką?/

Folk and patriotic songs are quite original inspiration for an artist. Is it difficult to gain an audience interest in this type of music?

Głównie interesuje mnie przekazywanie historii i to jest właśnie to, na co przede wszystkim zwracam uwagę przy wyborach piosenek, które nie są mojego autorstwa. Uwielbiam śpiewać piosenki ludowe bo mają świetne melodie i przekazują ciekawe historie. Śpiewam piosenki, które uważane są przez Polaków za typowo patriotyczne, jak „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę” i „O mój rozmarynie”. Jednak ja śpiewam je ponieważ inspirują mnie muzycznie, lubię poezję i słowa oraz dlatego, że moje serce chce je śpiewać.

I am predominantly interested in sharing stories and so this is what I predominantly look for when choosing a song to sing which has not been written by myself. I love to sing folk songs  as they have great stories and melodies. I sing songs that are considered by the Polish nation to be overtly 'patriotic' like” Dziś do ciebie przyjść nie mogę” and “O mój rozmarynie” but to me I am singing these because they are musically inspiring to me, because I like the poetry and words and because my heart wants to sing them.

Nie tworzysz uniwersalnych hitów. Nie wolałabyś być na czołowych listach przebojów z hiciorami w stylu Dody czy Jessie J?/

Your music is very commercial. Are you not interested in top position of the charts like Polish Doda or Jessie J for example?

Tworzę bardzo osobistą muzykę i jeśli dzieje się tak, że piosenki osiągają wysokie noty na liście przebojów- to wspaniale.Chciałabym mieć piosenkę na pierwszym miejscu. Zdaję sobie sprawę z tego, że w rzeczywistości mam swoje własne tempo w wypuszczaniu nagrań, pod moją niezależną marką „Deluce recordings”. To oznacza, że mam swobodę twórczą co do myzyki, którą robię, niekoniecznie idą za tym pieniądze i zaplecze, które promuje moją muzykę tym samym sposobem co wytwórnie artystów tj. Doda czy Jessie J. Za tymi artystami stoi wielki przemysł muzyczny i mogą osiągać szczyty list przebojów dzięki podążaniu za trendami muzycznymi, i ogromnym nakładom finansowym.

I make music that is very personal to me and if it happens to be commercial and reaches a high chart position then that is great!  I would love to have a number one record.  I realise though in reality that I have developed at my own speed by releasing my records on my own Independent label, Deluce recordings. This means that I have had creative freedom to make the music I want to make but not necessarily the money or backing behind my music to push my music or promote it in the same way as artists like Doda and Jessie J.  These artists have come from a more music Industry orientated angle and can reach a number 1 position because their music is led by sonic trends and also they have the music industry’s machine and financial backing to make it happen.

Co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu?/

What is the most important thing in your life?

Kochać. Kochać planetę, ludzi na tym świecie, swoje życie, żebym mogła dzielić się swoją miłością do życia z innymi, którzy potrzebują miłości lub z tymi, którzy jej szukają.

To love. To love the planet, the people of this world and to love my life so that I can share it with people who need to be loved, or who are searching for love.

Jaki jest styl Katy Carr?/

What is your personal style?

Lubię ubrania w stylu vintage, z lat 20’ i 30, które pasują na moją sylwetkę. Uwielbiam piękne, stare kapelusze.

I like vintage clothes from the 1920s and 30s as it suits my figure. I love wearing beautiful vintage hats.

Jak walczysz z tremą?/

How do you fight your stage fright?

Zawsze dobrze się przygotowuję do moich występów.

I make sure that I am well-rehearsed.

Czy czujesz się celebrytką?/

Are you feeling like a celebrity?

Nie czuję się celebrytką bo jestem bardziej zainteresowana tworzeniem muzyki, rozwijaniem warsztatu kompozytora i muzyka. Piszę piosenki ponieważ kocham bycie kreatywną, nie inspirują mnie sława czy bogactwo. Moim życiem steruje muza.

I don’t feel like a celebrity because I am interested in first and foremost becoming an accomplished songwriter and musician and developing my craft. I write songs because I love being creative and I am not driven by fame or fortune. I am driven by my muse.

 

 

Co chcesz promować?/

What do you want to promote?

Chcę promować harmonię w świecie, miłość, współczucie i zrozumienie dla ludzi wszelkich narodowości, z różnych środowisk, grup wiekowych.

I want to promote harmony in this world and love and compassion and understanding for people of all nationalities, ages and backgrounds.

Lubisz panów w mundurach?/

Do you like uniform man?

Panowie w mundurach wyglądają atrakcyjnie, podobnie jak ci, którzy o siebie dbają i dobrze się prezentują.

Men in uniforms look attractive as do men who are properly groomed and present themselves well.

Dziś masz swój styl, jesteś pin upową dziewczyną, ikoną vintage fashion. Czy uważasz, że taki styl jest sexy? /

Nowadays you have your own style, vintage pin up girl- I would say. You are a vintage fashion icon. Do you think this kind of style is sexy?

Kocham ubierać się w stylu vintage zarówno na scenie, jak i w życiu codziennym bo dobrze pasują do mojej kobiecej, nieco okrągłej figury. Współczesne ubrania do mnie nie pasują ani fakt, że są szyte masowo w wielkich fabrykach i nie są najlepszej jakości.  Era lat 20’ i 30’ to były bardzo eleganckie czasy w modzie. Kocham gwiazdy tamtych czasów, takie jak: Fred Astaire, Ginger Rogers, Hanka Ordonówna, Mieczysław Fogg, którzy wyglądali niesamowicie czarująco i atrakcyjnie.

I love to wear vintage clothes on stage and in daily life as they fit my curvy and a womanly figure well. Modern clothes don’t fit me at all and I find are not made very well either being mass produced in large factories. The era of the 1920s, 1930s were very elegant eras in Fashion.  I love the film and music stars of this era including Fred Astaire and Ginger Rogers, Hanka Ordonówna and Mieczyslaw Fogg who all dressed so well and looked incredible glamourous and attractive 🙂

Czy angielska widownia nie gani cię za polskie akcenty w muzyce?/

Is English audience sometimes rude about you singing in Polish and about Poland?

Brytyjska publiczność lubi słuchać mego głosu i przychodzi posłuchać muzyki. Nigdy nie byli w stosunku do mnie niegrzeczni za śpiewanie po polsku ale jest to zrozumiałe, że preferują jak śpiewam w zrozumiałym dla nich języku. Brytyjska publiczność jest niezwykle otwarta i uwielbia słuchać piosenek w różnych językach- kochają świat muzyki. Polski jest obecnie drugim co do popularności językiem mówionym w Anglii więc ludzie są zaciekawieni piosenkami w tym języku.

The British audience loves to hear my voice and they come to listen to my music. They are never rude about me singing in Polish but understandably prefer that I sing mostly in a language that they understand which is English. British audiences are incredibly open minded and they love to hear songs in different languages – they love world music. The Polish language is now the second most popular spoke language in England so people are very intrigued to hear songs sung in Polish.

Ostatnio  w Wielkiej Brytanii narastają antypolskie klimaty. Jak wytłumaczyłabyś przeciętnemu Brytyjczykowi, że Polak nie jest zły?/

Lately there are a lot of anti-Polish racist comments in media. What would you say to English people and politicians to give them a proof that Poles are not that bad?

Myślę, że najlepszą rzeczą jaką mogę zrobić to kontynuowanie śpiewania i dzielenia się moimi piosenkami, które są zainspirowane opowieściami-wspaniałą, nie tylko polską historią. Tematy, które poruszam w albumie „Paszport” są uniwersalne tj.: miłość, strata, śmierć ale najważniejsze to przeżycie i życiowa siła. Ludzie i  media, którzy robią rasistowskie komentarze zazwyczaj cechuje niewiedza, więc automatycznie edukacja i dzielenie się pozytywną informacją równoważą jakiekolwiek negatywne rasistowskie sprzeciwy.

I think the best thing for me to do is to continue to sing and share my songs which are inspired by stories of great importance not only to Polish history but for the world at large. The themes I sing about on my album “Paszport” are about universal ideas including love, loss, death but most importantly survival and life force. People and media who make racist comments are coming from an angle of ignorance and so education and the sharing of positive information is ultimately to only way  to counter balance any negative and racist opposition.

Czy masz jakiś specjalny sposób na relaks?/

What is your favourite way to relax?

Kocham wypady na spacery do polskiej puszczy w Białowieży i w polskie góry do Bielsko Białej. Kocham polską wieś i polskie jedzenie.

I love to walk in the Polish forests in Białowieża and to stay in the Polish mountains near Bielsko Biala. I love Polish countryside and eating Polish food.

Często najlepsze utwory rodzą się pod wpływem depresji- doświadczyłaś takich momentów?/

Very often all the best songs are released after depression, they are written when you have harsh time in your life. Did you go through something like that?

Zerwałam z chłopakiem, którego uważałam za miłośc mojego życia, tuż przed tym jak napisałam piosenki do albumu byłam bardzo smutna z tego powodu. Zdałam sobie sprawę, że moja emocjonalna strata odzwierciedlała stan ducha polskiego narodu pod okupacją, który stracił ukochaną Polskę, prawo do wolności i niezależności. Napisałam moje piosenki o utracie miłości w sercu ale także o tym, jak się czuje ktoś, kto stracił niepodległą Polskę.

I broke up with a boyfriend who I considered to be the love of my life before I wrote this album and I was very very sad about our breakup. I realised that my emotional loss throughout that experience mirrored that of the Polish nation under occupation who lost their beloved Poland to occupation and Poland lost its right to be a free and Independent nation. I wrote my songs with the loss of love in my heart but also about how it must have felt to lose an Independent Poland.

Najgorszy czas w życiu…/

The worst time in my life…

Życie zawsze jest wyzwaniem ale czasami są chwile większych trudności, te uczą nas zazwyczaj najwięcej. I dlatego nie miałam najgorszych chwil w swoim życiu, ale miewałam takie, kiedy musiałam być silna i się dużo nauczyć.

Life is always a challenge and there are periods of great difficulty and these are often where we learn the most. I have therefore never had a 'worst time' in my life rather I have had times where I have had to be strong and learn a lot.

Utrzymujesz się tylko ze śpiewania?/

Are you making your life only from singing?

Śpiewam i piszę piosenki na pełny etat, co sprawia mi ogromną frajdę i jestem niezwykle dumna z tego, że mam możliwość robienia tego, co lubię.

I sing and write songs now full time which has been a wonderful joy and I am so proud that I have the opportunity to do this.

Czy są rzeczy, których byś nigdy nie zrobiła?/

Are there any things which you would never have done?

Nie żałuję niczego co kiedykolwiek zrobiłam i jestem bardzo dumna z tego kim jestem.

I don’t regret anything that I have done as I am very proud to be the person that I am.

Jakbyś miała napisać piosenkę o Polakach w Wielkiej Brytanii, o czym by opowiadała?/

If you were about to make a song about current Polish society in Britain, what would you sing about?

To byłoby ściśle tajne, nigdy nie mówię nikomu czego będzie dotyczył mój przyszły projekt. Piosenki muszę poddać inkubacji zanim wypuszczę je w wielki świat i jestem bardzo opiekuńcza w stosunku do nich bo to moje małe dzieci.

That would be top secret as I never tell anybody what my next project is going to be about. I have to incubate my songs before I can release them into the big world and I am very protective about my songs because they are my babies.

Jeśli byś przestała śpiewać z jakiegoś powodu, to co byś robiła?/

If you have stopped singing, what would you do?

Byłabym pilotką albo nauczycielką.

I would be a pilot or a teacher.

Żyjesz zgodnie z rutyną czy go with the flow?/

Have you got any routine or go with the flow?

Kocham podążać drogą wskazaną przez moje serce więc zdecydowanie wybieram podążać z prądem. Wierzę, że siły wszechświata umieszczą mnie tam, gdzie powinnam być.

I love to follow my heart and so I go with the flow. I believe the forces of the universe will place me where I am meant to be.

Gdzie widzisz siebie za 5 czy 10 lat?/

What are you going to do in 5 or 10 years?

Pozostanę w dobrym zdrowiu, napiszę dużo więcej muzyki i będę cieszyć się życiem z ludźmi ze wszystkich krajów, których spotkam na mojej drodze.

Stay healthy and write a lot more music and most of all have a lot of fun with all the people I have met from all countries on this planet.

 

This slideshow requires JavaScript.

Zdjęcia: prywatne archiwum artystki
Tłumaczenie: Gosia Szwed