Ślub w Wielkiej Brytanii- lekcja praktyczna

Ślub w Wielkiej Brytanii

W zwiążku z dużym zainteresowaniem tematem ślubów, dziś zamieszczamy notkę na temat zawarcia związku małżeńskiego w Wielkiej Brytanii. Informacja pochodzi od naszego partnera www.emito.net.


Zawieranie związku małżeńskiego w konsulacie przez obywateli polskich.


Polskie prawo przewiduje zawieranie małżeństw w konsulacie, gdy oboje przyszli małżonkowie posiadają obywatelstwo polskie.
Osoby planujące zawarcie małżeństwa przed Konsulem są zobowiązane złożyć w Konsulacie następujące dokumenty:
ważny paszport polski (do wglądu),
odpis skrócony aktu urodzenia,
kserokopie paszportów świadków,
zapewnienie małżeńskie (pisemne zapewnienie, że nie istnieją okoliczności wykluczające zawarcie małżeństwa),
dowód ustania, unieważnienia lub nieistnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim (odpis skrócony aktu zgonu, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu/unieważnieniu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie),
zezwolenie za zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego RP.
Małżeństwo może być zawarte najwcześniej po upływie miesiąca od dnia złożenia pisemne zapewnienia małżeńskiego. Protokół przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński wraz z załącznikami przekazywany jest przez Konsula do Urzędu Stanu Cywilnego Warszawa-Śródmieście, gdzie sporządza się akt małżeństwa i skąd też można uzyskiwać później odpisy tego aktu.

Opłaty konsularne wynoszą łącznie £269 i obejmują:
przygotowanie dokumentacji,
sporządzenie protokołu ze złożenia oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński,
zorganizowanie uroczystości w urzędzie konsularnym.

Zawieranie związku małżeńskiego przez obywateli Polski z obywatelami innych krajów

Poniżej znajdziesz omówienie sytuacji, gdy jedna z osób jest czlonkiem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EEW). Informacje o związkach z obywatelami krajów spoza EEW znajdziesz na strone:
www.ukba.homeoffice.gov.uk.
Jako obywatele Polski, kraju członkowskiego Unii Europejsiej oraz Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, nie jesteśmy zobowiązani przedstawiać w UK specjalnych dokumentów z ministerstwa ani wypełniać formularza podania o certyfikat pozwolenia na małżeństwo (Certificate of Approval for Marriage, COA). Cały proces jest bardzo prosty i niezbyt kosztowny, a zaczyna się od oficjalnego zgłoszenia planu zawarcia ślubu.
Urząd stanu cywilnego i proces rejestracji
O planowanym zawarciu związku należy powiadomić miejscowy urząd stanu cywilnego najlepiej na 4 tygodnie (a przynajmniej na 15 dni) przed ceremonią. Minimalny wymagany okres przebywania w miejscu planowanego zawarcia ślubu to 7 dni. Dokumentem potwierdzającym taki pobyt może być nawet rachunek hotelowy.
Oto zestaw linków pomocnych w wyszukiwaniu miejscowych urzędów (Registration Offices):
dla Anglii i Walii: www.gro.gov.uk;
dla Irlandii Płn: www.groni.gov.uk.
Dokumenty

Przy rejestracji obie osoby muszą przedstawić następujące dokumenty:

paszport lub dowód osobisty w celu potwierdzenia danych osobowych (imiona, wiek i narodowość),
zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (Certificate of No Impediment to Marriage) oraz jego tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce bądź poświadczone za zgodność przez konsula,
odpis aktu urodzenia (wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego w Polsce bądź poświadczone przez konsula).
W Szkocji i Irlandii Płn. istnieje możliwość rejestracji drogą pocztową. Rejestracja jest ważna w Anglii i Walii przez rok, zaś w Szkocji oraz w Irlandii Płn. przez 3 miesiące. Od momentu złożenia dokumentów rejestracyjnych do dnia ceremonii musi upłynąć przynajmniej:
15 dni – na terenie Anglii lub Walii,
14 dni – na terenie Szkocji i Irlandii Płn.
Opłaty
Za formalności oraz uroczystość przykładowe opłaty wynoszą:

dla Anglii i Walii:

zawiadomienie – £30 od osoby;
uroczystość w urzędzie stanu cywilnego – £40;
świadectwo zawarcia związku małżeńskiego – £3.50.
dla Szkocji
zawiadomienie – £26 od osoby;
uroczystość w urzędzie stanu cywilnego – £46.50;
świadectwo zawarcia związku małżeńskiego – £8.50.
dla Irlandii Płn
zawiadomienie – £15 od osoby;
uroczystość w urzędzie stanu cywilnego zależy od wybranej pory dnia:
od poniedziałku do piątku od 09.00 do 17:00 – £25
od poniedziałku do piątku od 05:00 do 20:00 – £87
w soboty od 09.00 do 17:00 – £87
w niedziele, dni ustawowo wolne od pracy i w każdym innym terminie – £125.00
świadectwo zawarcia związku małżeńskiego – £5.50;
Ograniczenia wiekowe
W UK granica wieku dla osób zawierających związek małżeński wynosi:
18 lat bez zgody rodziców,
16 lat za zgodą rodziców.
Miejsce ceremonii

Dla każdego kraju istnieją listy oficjalnie zarejestrowanych miejsc, gdzie można zawierać związek małżeński. Ich spis znajdziesz:
dla Anglii i Walii na www.gro.gov.uk;
dla Szkocji na www.gro-scotland.gov.uk;
dla Irlandii Płn. na www.groni.gov.uk.
W przypadku chęci zawarcia ślubu kościelnego należy skontaktować się z księdzem w wybranej parafii, który udzieli szczegółowych informacji.

Ceremonia religijna


Jeżeli chcecie, aby Wasza ceremonia ślubna odbyła się w kościele, powinniście skontaktować się z osobą, która jest za dany obiekt odpowiedzialna i ustalić formalności. Pastorzy i księża wszystkich niekonformistycznych religii mogą zostać urzędowo upoważnieni do rejestrowania związków małżeńskich, muszą jendak w tym celu posiadać specjalne świadectwo lub licencję, które to wystawiane są przez miejscowego kierownika urzędu stanu cywilnego.
Jeśli nie w urzędzie, to…

W UK stosunkowo popularne jest w ostatnich czasach zawieranie ślubu w miejscach niezwykłych, takich jak zamki, zabytkowe kaplice lub malownicze posiadłości, które na trwałe wpisują się później do pamięci zarówno młodej pary jak i gości.
Mnóstwo interesujących propozycji znajdziecie na stronach:
Gdy planujecie zawrzeć ślub w innym miejscu niż brytyjski USC, musicie jednak wziać pod uwagę dodatkową opłatę za obecność urzędnika stanu cywilnego oraz, rzecz jasna, uwzględnić także spore koszta wynajmu takiego miejsca. W celu uzyskania informacji o dokładnych kosztach, skontaktujcie się z lokalnym urzędem stanu cywilnego lub specjalnymi organizatorami podobnych uroczystości, którzy oferują kompleksowe usługi w zakresie przygtowania ceremonii i wesela.

Inne przydatne linki:

Generalne informacje na temat zawierania ślubu znajdziesz na stronie
www.ukba.homeoffice.gov.uk
Wiadomości o ślubie w Anglii i Walii
www.gro.gov.uk
Wiadomości o ślubie w Szkocji
www.gro-scotland.gov.uk
Poniżej znajdziesz stronę FCO, czyli Foreign and Commonwealth Office. Jest to instytucja potwierdzająca zaświadczenie Certificate of No Impediment to Marriage, które to jest niezbędne do zawarcia małżeństwa.
Adres:
The Legalisation Office
Foreign & Commonwealth Office
Old Admiralty Building
The Mall
London, SW1A 2LG
Telefon: 020 7008 1111
Informacje na temat certyfikatu dla osób spoza Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
www.ukba.homeoffice.gov.uk
Formularz podania o powyższy certyfikat
www.ukba.homeoffice.gov.uk