Reportaż z Dolnośląskiego Kongresu Kobiet


Chór wielu głosów


16 listopada, we Wrocławiu odbył się I Dolnośląski Kongres Kobiet. Wzięło w nim udział około 300 osób z całej Polski, także mężczyzn. Hasło przewodnie kongresu brzmiało: „Świat Kobiet – szanse, zagrożenia, dążenia”.
Obrady były podzielone na kilka paneli tematycznych. Dyskutowano o podejściu do feminizmu, stereotypach w postrzeganiu kobiecości i męskości, rodzicielstwie, przemocy domowej, parytetach, sukcesie i karierach politycznych. Wśród panelistek znalazło się wiele znanych osób: Barbara Labuda, Wanda Nowicka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, profesor Alicja Chybicka, Barbara Zdrojewska, Dorota Warakomska.
W dyskusji nie trzymano się sztywno ustalonych ram, a wiele osób pokusiło się o szczere osobiste refleksje. Anna Barton, właścicielka firmy produkującej lody, opowiedziała o trudnych początkach swojej kariery w iście amerykańskim stylu. Edyta Zierkiewicz przedstawiła problemy dotyczące społecznego i medialnego podejścia do kobiet chorych na raka piersi. Przedstawicielki młodego pokolenia zastanawiały się nad szansami na przyszłość i korzystaniem z doświadczeń matek i babek. Burmistrzyni Nysy- Jolanta Barska podzieliła się doświadczeniami związanymi z wdrażaniem w swojej gminie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Męski punkt widzenia przedstawił profesor Robert Kwaśnica, rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,  na terenie której odbywały się obrady. Dziekanka Wydziału Nauk Pedagogicznych tej uczelni- profesor Mirosława Nowak-Dziemianowicz , podzieliła się refleksjami na temat zróżnicowania w wychowywaniu dziewcząt i chłopców. Edukatorka seksualna, Maria Pawłowska,obalała mity związane z rodzicielstwem i prawem naturalnym. Duże zainteresowanie wzbudzał Blues, biszkoptowy labrador jednej z panelistek, dzielnie towarzyszący obradom.
O kongresie dowiedziałyśmy się od znajomej– powiedziały prawniczki- Joanna Helios i Wioletta Jedlecka. – Z powodu obowiązków zawodowych mogłyśmy spędzić tu tylko półtorej godziny. W naszym środowisku też mówi się coraz częściej o problemach kobiet, tematy te są poruszane na szkoleniach.
Dyskusje panelowe zaowocowały przyjęciem pięciu postulatów, będących wytycznymi dalszego działania. Dotyczą one: promowania Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym, wprowadzenia mieszanych patroli policyjnych w kwestiach dotyczących przemocy domowej, popierania parytetów płci na listach wyborczych, wprowadzania polityki równościowej w edukacji oraz przeprowadzania szkoleń i warsztatów dla kobiet pomagających w łączeniu obowiązków domowych z zawodowymi. Pokreślono także konieczność przywrócenia właściwego rozumienia pojęcia gender, oznaczającego pojęcie płci w zakresie społecznym i kulturowym.
Kongres został objęty patronatem marszałka województwa dolnośląskiego. Głównym organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet przy współpracy z Dolnośląską Szkołą Wyższą i Fundacją na Rzecz Równości. Jest to jedna z inicjatyw lokalnych, związanych z działającym od kilku lat szerokim ruchem społecznym Kongres Kobiet, skupiającym przedstawicielki różnych środowisk. Ma on w tej chwili 18 przedstawicielek regionalnych. Od stycznia 2014 roku kolejną z nich zostanie prezeska SDKK- Irena Kamińska.
Tekst: Ewa Mastalska