Rak znika

Pacjent przed i po leczeniu
Najnowsze doniesienia na froncie leczenia raka są niezwykle pozytywne. Brytyjski pacjent Ian Brooks dostał wyrok. Miało mu pozostać zaledwie kilka tygodni życia. W czasie kiedy spisywał już testament podano mu amerykański lek  Brentiximab Vedotin (Adcetris) i w ciągu 24 godzin 70 ognisk rakowych zniknęło. Lekarskie gremium nie kryło zaskoczenia, nie wspominając już o zachwyconym efektem leczenia pacjencie.

Pan Brooks walczył z chłoniakiem niezłośliwym- formą nowotworu, która upośledza system immunologiczny. Nowy lek jest rodzajem przeciwciała, które wyszukuje specyficznych protein komórek rakowych,  a potem dokonuje ich zniszczenia.  Lek natychmaist został wprowadzony na listę refundowaną przez NHS i jest dostępny dla wszystkich potrzebujących.

Pan Brooks został zdiagnozowany w 2001 i wówczas jego leczenie przebiegało wzorcowo. Jednak w 2008 roku komórki nowotworowe znowu się pojawiły. Pomimo przeszczepu komórek macierzystych, rak rozprzestrzenił się po całym ciele, pozostawiając pacjentowi jedynie nadzieję na przeżycie kilku tygodni. Adcetris został podany natychmiastowo, powodując remisję nowotworu w ciągu zaledwie 24 godzin.

Lek dopuszczony jest do użytku w USA od 2011 roku i od 2012 w Europie warunkowo w opornym na leczenie lub nawrotowym stanie. Choć lek powoduje szereg skutków ubocznych, pozostaje najskuteczniejszym w leczeniu chłoniaka Hodgkina i niektórych form układowego chłoniaka wielokomórkowego niezłośliwego.