Polki w Wielkiej Brytanii

Panel: życie społeczne

Podczas kongresu kobiet w Londynie zainicjowano dyskusję dotyczącą Polek w Wielkiej Brytanii oraz przedstawiono wyniki badań ankiety przeprowadzonej na ponad 450 obywatelkach. Jej wyniki przedstawiamy dzisiaj na łamach Lejdiz Magazine.

90% kobiet biorących udział w ankiecie zamieszkuje Anglię, 6% Szkocję, 3% Walię i 1% Irlandię Północną. Z badań wyłonił się portret „przeciętnej Polki- emigrantki”. Otóż wg ankiety to pani po 30stce, w związku, posiadająca dzieci, dobrze komunikująca się w języku angielskim, mieszkająca w Anglii od 4 do 9 lat i zamierzająca tu pozostać.


Wykształcenie emigrantek

Ponad 56% kobiet posiada wykształcenie wyższe, z czego 9% również podyplomowe i 2% doktorat. Ponad 30% pań posiada wykształcenie średnie. Jedynie 3% zadeklarowało wykształcenie podstawowe.

Prof Środa i Czubińska


Portret socjologiczny

Większość z nas jest zamężna– 44% lub żyje w nieformalnym związku– 29%, samotnych pań (zarówno tych z wyboru, jak i rozwiedzionych) jest 27%. Prawie połowa Polek świetnie zna język angielski.  Także prawie połowa z nas deklaruje jedną wielką niewiadomą jeśli chodzi o plany dotyczące przyszłości w UK. Czy zamierzają tu zostać? Jedynie 35% uważa, żeWielka Brytania to ich miejsce na ziemi i z nią wiążą swoją przyszłość.

Czy Polki są zadowolone ze swojego życia w UK?

Otóż ponad 20% respondentek uznało, że nie są zadowolone z życia kulturalnego. Aż 20% deklaruje, że nie lubi swojej pracy i prawie 20% narzeka na swoje życie towarzyskie. 18% kobiet uznało, że się nie rozwija.

Publiczność


Sukcesy Polek w UK

Panie osiągają sukcesy we wszelkich dziedzinach życia. Za największe uznały: ukończenie studiów, awans na stanowisko kierownicze, znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym, pokonanie własnych samoograniczeń kulturowo- światopoglądowych.  Część pań myśli nieco bardziej przyziemnie i za swój sukces uważa poprawę sytuacji materialnej, w tym dostanie domu socjalnego. Wiele z nas pokonało własne słabości. Pojawiły się głosy o nabraniu samodzielności życiowej, utrzymaniu stanu abstynencji, nauczenia się życia w wielokulturowym państwie, tolerancji dla inności oraz zadowolenia płynącego z radości dzieci, które z ochotą chodzą do szkoły.

Plany na przyszłość

Ponad 72% respondentek chce zdobywać nowe umiejętności i prawie tyle samo zwiększyć zarobki i podnieść kwalifikacje. 66% stawia na samorozwój, w tym także 5% na rozwój religijny, 14% na usprawnienie komunikacji z rodziną. Ponad połowa pań pragnie mieć więcej pieniędzy na podróże i rozrywkę i prawie połowa deklaruje, że chce mieć na to czas. Około 40% pań pragnie awansu i ponad 44% chce wciąż poznawać nowych ludzi, 23% marzy o księciu z bajki. Jako kobiety ozywiście myślimy sercem i aż 25% pań chciało by się rozwinąć duchowo, tyleż samo zmienić wykonywany zawód.

Organizatorki kongresu


Pomoc instytucji polonijnych

Część pań zdecydowanie mówi, że nie potrzebuje pomocy od polskich instytucji i korzysta z brytyjskich. Wiele z nas marzy o lepszej komunikacji między rodakami, lepszej integracji, jednoczeniu, nie dzieleniu. Wciąż chcemy się szkolić i usprawniać znajomość języka angielskiego. Zatem Polki pragną darmowych lekcji, także dostępu do polskojęzycznych profesjonalistów tj. lekarze, prawnicy, doradcy biznesowi. Wciąż brakuje nam szkoleń biznesowych i mających na celu rozwój personalny i imprez networkingowych.
Badania przeprowadziły: Barbara Czarnecka (University of Bedfordshire, PUNO) i Anamika Mili Kumar (PUNO)