Co było pierwsze: sukces czy szczęście? 

Czyli bez tabu- o związku Inteligencji Emocjonalnej ze SzczęściemCzy do szczęścia potrzebny jest sukces, czy może to szczęścia poprzedza sukces?
Poczucie szczęścia oraz zadowolenia z życia jest bardzo ważne, w kręgach odmiennych kultur. Badania z Uniwersytetu Illinois dowodzą, że jedynie 6% respondentów uznało pieniądze, za rzecz ważniejszą od szczęścia. Z kolei inne badania na skalę międzynarodową wskazują, że dla 69% badanych poczucie szczęścia jest rzeczą dla nich najważniejszą.

Zalety poczucia szczęścia

Osoby, które cieszą się dobrym samopoczuciem, postrzegają życie jako przepełnione bardzo interesującymi wyzwaniami, pomimo, że od czasu do czasu napotykają na wyzwania mniejsze bądź większe. Fakt, że czują się szczęśliwi z samymi sobą, przyciąga uwagę innych a tym samym powiększa grono przyjaciół, co prowadzi z kolei do powiększenia szans i możliwości na w sensie socjalnym, szczersze grono znajomych oraz w sensie profesjonalnym – powiększa szanse na nowe kontakty oraz propozycje biznesowe. Osoby będące w dobrym nastroju, lepiej radzą sobie z rozwiązywaniem problemów i stawianiem czoła wyzwaniom.
Z poczuciem szczęścia powiązana jest: pewność siebie, energia, przyjacielskie nastawienie do innych, wyższe poczucie wartości oraz pozytywne ocenianie życia przez większą część dnia a także rodziny, przyjaciół, miejsca pracy. Badania zatem dowodzą, że ludzie szczęśliwi, to ludzie odnoszący sukces w różnych aspektach życia, poczynając od związków partnerskich, pracy, finansach a także utrzymaniu zdrowia.  

Inteligencja Emocjonalna – umiejętność osiągania dobrego nastroju i nastawiania do życia 

Emocje zaangażowane są w każde działanie, decyzje czy wydawane osądy. Inteligentne emocjonalnie osoby, to te, które angażują proces myślenia i świadomie wybierają ich rodzaj oraz jakość, by zarządzać emocjami a nie być przez emocje zarządzanym i targanym. To właśnie dzięki umiejętności wybierania myśli prowadzących do doświadczania określonych emocji, podnieść możesz poczucie szczęścia w życiu. Być inteligentną emocjonalnie osobą znaczy osłabiać uczucia negatywne, czyli zmieniać negatywne myśli w pozytywne i rozwijania a także wzmacnianie emocjo pozytywnych.
Pierwszym krokiem jest stanie się osobą świadomą własnych myśli, które towarzyszą Ci w ciągu dnia. Jakie pozytywne myśli, wywołują w Tobie pozytywne emocje? Może to przypominanie o Twoim celu do realizacji i ekscytacji z nim związanej, a może to przywoływanie Twoich sukcesów i osiągnięć, co wpływa pozytywnie na poczucie Twojej wartości i podwyższa samoocenę?
Gdy tylko określisz klarownie, jakie negatywne emocje chcesz ograniczyć, możesz następnie zmienić sposób myślenia prowadzący do ich odczuwania.

W pogoni za szczęściem

Ćwiczenie dla Ciebie, by podnieść poziom szczęścia:
Postaw sobie za cel, każdego dnia, analizować, jakiego rodzaju myśli prowadzą do negatywnych emocji oraz zmieniaj ich formę w pozytywne.
Każdego wieczoru, przez okres tygodnia, spisuj na kartce bądź w notatniku, trzy sprawy jakie z sukcesem udało Ci się załatwić. Zapisz także, dzięki jakim okolicznościom udał Ci się te rzeczy zrealizować, jakimi myślami charakteryzowałaś się i co czułaś, gdy pracowałaś w kierunku osiągnięcia tych trzech celów. Napisz także Twój komentarz, co do przyczyn wystąpienia tych korzystnych okoliczności.      

 Trzy typy szczęścia:

* Życie przyjemne: to gratyfikacja i przyjemności natychmiastowe, hedonizm
* Życie dobre: realizowanie rzeczy upragnionych
* Życie znaczące: to działania wykraczające poza własne pragnienia bądź przyjemności, to bycie częścią czegoś większego, tworzenie rzeczy wielkich dla innych

Martin Seligman, pionier ruchu psychologii pozytywnej, argumentuje, że szczęście autentyczne łączy w sobie trzy powyższe typy szczęścia. To życie w pełni, głębokie. Szczęście, to zatem cel długofalowy, a jego osiągnięcie warunkuje bycie osobą optymistyczną, widzącą możliwości oraz szanse w świecie. To przyjęcie strategicznego podejścia do wyzwań i trudnych rzeczy. To także akceptacja wyzwania oraz założenie, że istnieje cała lista możliwości by je rozwiązać.

By być bardziej optymistyczną:

·         Skup uwagę na możliwościach rozwoju oraz usprawnień, a nie tkwij w przeszłości
·         Pomyśl, kto może udzielić Ci wsparcia w osiągnięciu Twoich celów, w kwestiach, w których sama nie jesteś w stanie sobie poradzić
·         Rozpoznawaj sytuacje trudne, akceptuj je oraz zabieraj się do pracy a nie narzekaj
·         Rozwiązuj problemy, gdy tylko się pojawią – nie odkładaj ich na potem, jutro. Każdy problem, gdy się pojawia, jest jak mała żabka, którą możesz zjeść – rozwiązać od razu. Gdy odkładasz to na potem, żabka ta przekształca się w coraz co większą ropuchę, na którą nie masz ochoty nawet zerkać. Tak jest z problemem, gdy odkładasz jego związanie na potem, kumulują się myśli i emocje negatywne wobec tego wyzwania, tracisz zatem energię i rozpraszasz się, nie jesteś efektywny i produktywne podczas wykonywania w między czasie innych czynności. Tak więc rozwiązuj problemy – od razu.
·         Zadedykuj czas i pomyśl, czy w przeszłości udało Ci się rozwiązać podobne wyzwanie, jeśli tak, jakich taktyk i strategii użyłaś?
·         Traktuj wyzwania i okoliczności niekorzystne jako wspaniałe momenty, w których możesz wiele nauczyć się o sobie, wzróść jako kobieta, przezwyciężyć je z sukcesem    

Prawdziwe szczęście

To przyjęcie odpowiedzialności i uczciwe spojrzenie na siebie oraz świat otaczający. To życie oparte na wartościach, to wiedza o swoich mocnych i słabych stronach, o swoich pasjach a także o myślach na nasz własny temat i świat wokół nas. To bycie osobą optymistyczną, człowiekiem czynu, gdyż szczęście tworzy się w „wewnątrz” .       


Tekst: Krystyna Litwa